Mукьвара хьайи масакӀавилер

ЭлячӀун иниз: Навигация, Жугъурун

Викида хьанвай эхиримжи масакIавилер и ччина гуьзетун

Цlийи масакIавилерин низамарунар Эхиримжи 1 | 3 | 7 | 14 | 30 йикъан къене 50 | 100 | 250 | 500 масакIавилер къалура
Чуьнуьхун чпин тӀвар къалурнавай уртахар | Чуьнуьхун чуьнуьхай уртахар | Чуьнуьхун зи дуьзар хъувунар | Къалурун ботар | Чуьнуьхун гъвечlи дуьзар хъувунар | Показать категоризацию страниц | Къалурун Викималуматар
22 март 2018 11:03-й эгечIна цIийи масакIавилер къалурун
   
Список сокращений:
Цl
И дуьзар хъувун цlийи ччин туькlуьрна (см. также список новых страниц)
гъ
Им гъвечlи дуьзар хъувун я
б
И дуьзар хъувун ботди авунвайд я
Д
Викиданные дуьзар хъувун
(±123)
изменение размера в байтах

22 март 2018

21 март 2018

  • (тафават | тарих) . . Цl Шаблон:Potd/2018-03-22‎; 20:56 . . (+48). .Frhdkazan (Рахун | Кутур крар)(Новая страница: «Mallnitz Stappitzer See Wasseroberfläche 02.jpg»)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1692 йис‎; 16:49 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1692}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1693 йис‎; 16:48 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1693}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1694 йис‎; 16:48 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1694}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1695 йис‎; 16:47 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1695}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1696 йис‎; 16:47 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1696}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1697 йис‎; 16:47 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1697}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1698 йис‎; 16:46 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1698}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)
  • (тафават | тарих) . . Цl 1699 йис‎; 16:44 . . (+412). .2600:387:a:19::97 (Рахун)(Новая страница: «{{Йисан навигация|1699}} {{Виш йисан навигация|16}} '''{{PAGENAME}}''' (''са агъзурни иридвиш лагьай йи…») (Метки: Мобил аппаратдай дуьзар хъувун., Мобил жуьредай дуьзар хъувун.)

20 март 2018

19 март 2018

18 март 2018

17 март 2018

16 март 2018

15 март 2018